Leerkracht

Titel: Het milieu
Onderwerp: Vervuiling van het milieu, en wat we eraan kunnen doen.
Schooltype: Bovenbouw Lager onderwijs, Basisonderwijs
Vakgebied(en): Natuur
Uitvoering door: groepjes
Opbrengst: Verschillende dingen die je kan doen om milieubewuster te leven.
Leerpunten: Milieueducatie
  • Leren leren
  • Computervaardigheden
  • Gebruiken van zoekmachines
  • Materiaal selecteren
  • Materiaal bewerken
  • Gebruik maken van Word
  • Toepassen taalvaardigheid
  • Leren samenwerken
WebQuestmaker: Jeroen Peetermans

Als u op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van deze webquest,
dan kunt u deze naar de webquestmaker sturen.
Klik op zijn naam, hierboven.

Achtergrondafbeelding: Foto door Mike Bird via Pexels